1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”) je Bc. Lucie Veselá, IČ: 09091874 se sídlem Tržní 137/10, 618 00 Brno, zapsána v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy sVámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti. 

 

 

3.3 ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby (Google Analytisc, Facebook).

5.2. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme prostřednictvím souborů cookies vaši IP adresu. Pro zpracování cookies využíváme službu Google Analylitcs od společnosti Google Inc. Tento nástroj nám poskytuje informace zejména o tom, z jakých stránek k nám přicházíte, které stránky našeho webu si prohlížíte, i to, jak dlouho se na nich zdržíte. Pokud máte ve svém prohlížeči zpracování cookies povoleno, považujme za náš oprávněný zájem, takto získané informace zpracovávat, protože jsou pro nás velmi cenné. Pomáhají nám zjistit, na co se máme zaměřit, ať už se jedná o nabídku našich produktů nebo o to, jak prostředí e-shopu upravit tak, abyste vše, co hledáte, měli ihned po ruce bez zdlouhavého pátrání. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. zpracovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

5.3. Údaje zpracováváme také za účelem poskytnutí obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu a Facebookových stránek. Pokud si objednáte naše produkty, považujeme za náš oprávněný zájem zasílat vám newslettery s novinkami a akcemi, protože předpokládáme, že vás zajímají. Pokud si nepřejete tyto informace získávat, můžete se z odebírání newsletteru kdykoliv odhlásit tlačítkem ”odhlásit se” v patičce každého takového e-mailu. Jestliže si nepřejete vidět naše reklamy na Facebooku, můžete je v nastavení Vašeho účtu vypnout nebo upravit preference jejich zobrazení. V nastavení Vámi používaného prohlížeče můžete také vypnout cookies.

5.4. Naše webové stránky využívají služby Facebook pixel. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. zpracovány v souladu se Zásadami používání dat dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

5.5. Data zpracováváme výhradně v rámci EU.

 

 

6. VAŠE PRÁVA

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě č. 1 těchto podmínek

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.6.2020